Student Cabinet (2019-20)

Head Boy :       SHIVAM (VIII-B)
Head Girl :       SANGAM (VIII A)
Sports Captain :       PRITPAL (VIII B)
Sports Vice-Captain :       SHIREENJEET (VII A)
Art Captain :       MANISHA (VII A)
Cultural Captain :       RUCHI JHA (VII B)
POCSO Committee Members
 1. HEMAKSHI (VIII A)
 2. SHOBIT (VIII A)
 3. ROSHNI (VII A)
School Safety Committee
 1. KANISHKA (VIII A)
 2. RHYTHEM (VIIA)
 3. ROSHAN  (VI B)
 4. SANGAM (VIII A)
 5. SHIVAM  (VIII-B)
Anti-Bully Committee
 1. UTKARSH (VIII A)  –  Leader
 2. MAVIYA    (VIII A)
 3. SURAJ        (VII B)
 4. ZOYA          (VIII B)

 

  PRAGATI HOUSE PRAKASH HOUSE PREET HOUSE PRERNA HOUSE
CAPTAIN MUSKAN HITIKA NITIKA ROSHNI
VICE-CAPTAIN KAMLESH YASHVARDHAN ALOK RHYTHEM
PREFECTS
 1. ROSHAN KAUR
 2. SHIREENJEET
 3. MUBASHSHIR
 4. HARSH
 5. HARSHITA
 6. IQRA
 7. VARUN
 8. ANANYA
 1. HIMAKSHI
 2. MAVIYA
 3. RITIKA
 4. KANISKA
 5. ANAMIKA
 6. ABHISHEK
 7. DHRUV
 8. ADITYA
 1. NEHA
 2. MANISHA
 3. ZOYA
 4. TRISHNA
 5. ANURAG
 6. PRAKSHIT
 7. JATIN
 8. HARSH
 1. ROSHNI
 2. KIRTI
 3. GINI
 4. DIVYANKA
 5. AYUSH
 6. SURAJ
 7. MUKTESH
 8. DEEPAK