Student Cabinet (2018-19)

 

Head Boy                             :       Md. Faiz  (VIII-B)

Head Girl                             :       Nabhiya (VIII B)

Sports Captain                   :       Pankaj (VIII A)

Art captain                          :       Lovenish (VIII A)

Cultural Captain                 :        Sana (VII B)

Student committee (POCSO):

 1. Captain              :        Meenu (VIII A)

 2. Vice captain      :        Rahul  (VIII A)

  PRAGATI HOUSE PRAKASH HOUSE PREET HOUSE PRERNA HOUSE
CAPTAIN JOBANPREET OJASWI SIDDHARTH ROSHNI MANSURI
VICE-CAPTAIN MARUKH ADIL SNEHA AYUSH
PREFECTS
 1. HARSHITA
 2. SANGAM
 3. RAHUL
 4. RUCHI
 5. SAKSHI
 6. PRITPAL
 7. AKASH
 8. LOVENISH
 1. ANJALI
 2. REET
 3. TASHU
 4. KANISKA
 5. SHIZAN
 6. PANKAJ
 7. DANISH
 8. KASHIF
 1. PRAKSHIT
 2. MANISHA
 3. TABASSUM
 4. ALOK
 5. RITIKA
 6. NANDINI
 7. NISAR
 8. ANSHUL
 1. ROSHNI
 2. ANU
 3. NEHA
 4. PRASHANT
 5. LISIKA
 6. SANA
 7. DEEPAK
 8. ZEESHAN